Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2009

Het verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is gewijd aan de problematiek van de inschakeling van de jongeren in de arbeidsmarkt.

Dit verslag is onderverdeeld in 6 delen: de impact van de economische crisis op de inschakeling van de jongeren in de arbeidsmarkt, de kenmerken van de bevolking van 15 tot 29 jaar, het onderwijs en de opleiding, de inschakeling van jongeren in de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid bij jongeren en tot de slot de syntheses en aanbevelingen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.