Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2007

Het verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bestaat uit twee delen en een aantal aanbevelingen.

Het eerste deel geeft uitleg bij de recente evolutie van de arbeidsmarkt in België, inclusief het activeringsbeleid van het zoekgedrag naar werk.

Vervolgens heeft de Raad, zoals in elk jaarrapport, een thema met een specifiek belang voor de arbeidsmarkt uitgediept. In het kader van het Europese initiatief "2007, jaar van de gelijke kansen" heeft de Raad ervoor geopteerd om deze problematiek te bestuderen vanuit het oogpunt van de arbeidsmarkt in België.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.