Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2005

Het verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid omvat drie delen en een aantal aanbevelingen.

Het eerste deel behandelt de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt in België, met inbegrip van het beleid voor de activering van het zoekgedrag naar werk.

Het tweede deel stelt de nieuwe Europese werkgelegenheidsstrategie voor die, via de integratie van de werkgelegenheidsstrategie met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid, de samenhang van het geheel moet versterken en op die manier een nieuw elan wil geven aan de Lissabon-strategie.

Tot slot heeft de Raad, zoals in elk jaarverslag, een thema met een specifiek belang voor de arbeidsmarkt nader onderzocht. Dit jaar ging de Raad na op welke manier werken in België financieel gewaardeerd wordt. Dit laatste deel vormt één van de bijdragen van de Raad aan de evaluatie van het Belgische werkgelegenheidsbeleid in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.