Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2003

Het eerste deel brengt een analyse van de Belgische arbeidsmarkt in 2003. Het tweede deel handelt dit jaar over het onderwijs en de opleiding, de tewerkstellingsleutels.

Het algemene opleidingsniveau, de basisopleiding, de opleidingen voor werknemers en de opleidingen voor werkzoekenden worden achtereenvolgens onderzocht. De aanbevelingen hebben betrekking op de verschillende aspecten van het levenslang leren en houden voorstellen in die moeten leiden tot een verbetering van de bestaande systemen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.