Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk voor bedrijven

Gepubliceerd op

Bedrijven kunnen omwille van de gevolgen van de verschrikkelijke aanslagen van dinsdag 22 maart (sluiting van de luchthaven van Zaventem, het publiek transport, .. ) tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen. Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft vandaag de opdracht gegeven aan RVA om dit zo bekend te maken.
Eerst en vooral gaat onze aandacht naar de slachtoffers. Ik bied hen en hun naasten mijn diepste medeleven aan. Daarnaast wil ik politie en hulpdiensten danken voor hun onovertroffen moed en inzet. De menselijke gevolgen van de aanslagen van gisteren zijn immens. Het bijstaan van slachtoffers is absoluut de eerste prioriteit. Maar daarnaast wil ik de economische schade zoveel als mogelijk beperken, en bedrijven de optie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bieden. Dit is een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen”, geeft Minister van Werk en Economie Kris Peeters aan.
 


Het begrip 'tijdelijke werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst, maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. De belangrijkste redenen voor tijdelijke werkloosheid kunnen zijn:

  • economische oorzaken
  • slecht weer (alleen voor arbeiders);
  • technische storingen (alleen voor arbeiders);
  • overmacht;
  • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie;
  • staking.

‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ kan worden ingeroepen als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De aanslagen en de daaraan verbonden gevolgen zoals bv. de sluiting van de luchthaven van Zaventem of het publiek transport gelden hier momenteel als overmacht.

Momenteel zijn de werkprestaties in meerdere ondernemingen verminderd of opgeschort. Bepaalde ondernemingen kunnen de gevolgen van de aanslagen opvangen door bv. (vrijwillig) telewerk aan te bieden, maar dat is niet haalbaar voor elk bedrijf of elke sector. Er is hier dus sprake van ‘overmacht’”, geeft Minister van Werk en Economie Kris Peeters aan.

De overmacht houdt in dat het werk onder geen enkel beding kan worden uitgevoerd; dus niet als het op werven op andere locaties kan doorgaan, als een vergadering ergens anders kan plaats vinden, als er aan telewerk of satelietwerk kan gedaan worden, … .

De RVA zal richtlijnen uitsturen die aangeven dat ‘overmacht’ kan worden ingeroepen indien de arbeidsovereenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens de aanslagen, en de daaraan verbonden gevolgen .

Een tijdelijke werkloze heeft automatisch recht op een werkloosheidsuitkering. In dat geval moet de werkgever een (elektronisch) schrijven richten aan de Directeur van het Werkloosheidsbureau.


BEDRAGEN (sinds 01-09-2015)
 

  minimum per dag    Maximum per dag   
Samenwonende met gezinslast 44,52 62,44
Alleenwonende 37,39 62,44
Samenwonende 28,04 62,44