Europees voorzitterschap 2024: Let's preside!

Gepubliceerd op
in

De eerste helft van volgend jaar is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dit wil zeggen dat ons land gedurende enkele maanden de agenda van de Raad mag meebepalen en verantwoordelijk is voor de bevordering van samenwerking tussen de lidstaten.  

Onze FOD zal verschillende conferenties en bijeenkomsten organiseren. De eerste bijeenkomst die we organiseren is de informele EPSCO-raad op 11 en 12 januari. 

Het aftellen kan dus beginnen en momenteel zijn we volop aan het werk om van deze bijeenkomst een succes te maken.  

In september organiseerden we samen met de FOD Sociale Zekerheid, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid het lanceringsevenement "Let's Preside". 
 
Op dit evenement gaven de ministers Pierre-Yves Dermagne, David Clarinval, Frank Vandenbroucke, Karine Lalieux en de staatssecretaris Marie-Colline Leroy het startschot voor deze voorbereidingen. 
 
De voorzitters Geert De Poorter (FOD Werkgelegenheid), Peter Samyn (FOD Sociale Zekerheid), Alexandre Lesiw (POD Maatschappelijke Integratie) en Liesbet Stevens (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) namen daarna het woord.  
 
Pierre Cartuyvels van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie sloot het evenement af. 

Let’s preside! 

Affiche Let's preside!