Een analyse van de jobkwaliteit in België in 2015

Gepubliceerd op

De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) heeft een onderzoek laten uitvoeren waarbij de jobkwaliteit in België in 2015 werd geanalyseerd aan de hand van de gegevens van de enquête naar de arbeidsomstandigheden in Europa, de “European Working Conditions Survey” (EWCS), van de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound). 

In lijn met de grote variëteit in benaderingen van jobkwaliteit vanuit academisch en beleidsgericht perspectief, wordt jobkwaliteit in het onderzoeksrapport eveneens vanuit verschillende invalshoeken bekeken. In het eerste deel van dat rapport ligt de focus veeleer op een algemene kijk op jobkwaliteit, waarna in het tweede deel de aandacht wordt gelegd op specifieke relaties tussen jobkenmerken en directe of indirecte gevolgen voor de werknemer:

  • arbeidsorganisatie en werkbaar werk;
  • effect op de gezondheid van de werknemers;
  • chronische ziekte, langdurig afwezigheid;
  • herstructureringen en jobonzekerheid;
  • precaire arbeid;
  • jobkwaliteit van 50-plussers en het perspectief op een werkbare job aan het einde van de loopbaan.

Meer informatie daarover is beschikbaar in de module Onderzoeksprojecten > 2016 - Analyse van de Belgische gegevens i.v.m. de arbeidsomstandigheden verzameld door EUROFOUND (EWCS 2015).