'Asbestos-free' en 'Asbestos-safe' certificaten

Gepubliceerd op

De uitreiking aan werkgevers van de certificaten "Asbestos-free" en "Asbestos-safe" is een privé-initiatief die geen enkele reglementaire grond heeft in het kader van het welzijn op het werk, meer bepaald het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.

Dergelijke certificaten, uitgereikt door laboratoria die door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend zijn voor de bepaling van asbest in omgevingslucht en in materiaal, worden derhalve niet gedekt door de toegekende erkenning.

Deze certificaten kunnen geenszins de verslagen vervangen van de metingen uitgevoerd in toepassing van de bepalingen van het bedoelde koninklijk besluit en die de erkende laboratoria aan hun opdrachtgevers dienen ter beschikking te stellen.

Werkgevers kunnen door het voorleggen van dergelijke certificaten zich evenmin onttrekken van hun inventaristieverplichting van het asbest op de werkplek.