Identificatiedocument van de IDPBW

Dit identificatiedocument herneemt de opdrachten en taken die reglementair toebedeeld zijn aan de interne preventiedienst evenals alle opdrachten en taken die de interne preventiedienst daarenboven verricht (cfr. artikel II.1-7 van de codex over het welzijn op het werk).