Scope Ecca 2021

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

2

LE/LEM/7500/A

NBN T96-102

Een bepaalde hoeveelheid lucht wordt door een membraanfilter aangezogen. Vervolgens worden de vezels op de doorzichtig gemaakte filter met behulp van een fasecontrastmicroscoop geteld.

Op basis van de norm T96-102 wordt de concentratie aan asbestvezels uitgedrukt in aantal vezels/cm3.

6

LE/LEM/7000/A

CMA/2/II/C.2

NEN 5896

NEN 5897

ISO 22262-1

ISO 22262-2

Kwalitatieve analyse van de asbestsoort volgens NEN 5896: stereo-en polarisatiemicroscopie.