Missie

Eind 2019 heeft de FOD Werkgelegenheid een nieuwe missie geformuleerd:

  • We willen de kwaliteit van de arbeid in België verhogen.
  • We garanderen een gelijk speelveld voor werkgevers, waarbij we sociale fraude en dumping hard aanpakken.
  • We zorgen ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving.
  • We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.