Externe directies Toezicht op de Sociale Wetten

Op deze pagina

  Algemene vragen om informatie

  Het Toezicht op de Sociale Wetten beschikt over een contactcenter om te antwoorden op algemene vragen om informatie over de materies waarop het toezicht houdt:

  • Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid…
  • Arbeidsreglement en sociale documenten…
  • Arbeidsovereenkomst, sluiten van de overeenkomst, soorten overeenkomsten, einde van de overeenkomst, ontslag, opzegtermijn, uitzendarbeid, studentencontract, dienstencheque-overeenkomst…
  • Verloning, loon, barema’s, gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid, bescherming van het loon, voordelen, premies, verplaatsingskosten…
  • Klein verlet, omstandigheidsverlof, verlof voor dringende redenen, tijdskrediet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof…

  Praktische inlichtingen

  Contact

  Het contactcenter is bereikbaar:

  Verantwoordelijken

  Franky Blomme (Nederlandstalig contactcenter) en Vincianne Denuit (Franstalig en Duitstalig contactcenter)

  Locaties

  De Arbeidsinspectie - Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 24 externe directies (13 in het Vlaamse Gewest, 9 in het Waalse Gewest, 1 voor de Duitstalige Gemeenschap en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  Deze externe directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied.