Nieuws

  • De FOD Werkgelegenheid heeft verschillende meldingen gekregen van mensen die een vals e-mailbericht ontvingen dat verzonden werd door de afzender “FOD Werkgelegenheid” met het adres fod@werk.belgie.be . In deze e-mail ziet men het logo van de FOD Financiën en wordt meegedeeld dat u recht hebt op een covidpremie.

    Gepubliceerd op

  • Hoge temperaturen kunnen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

    Gepubliceerd op

  • Op de Werelddag tegen mensenhandel herdenken de Verenigde naties wereldwijd de slachtoffers van mensenhandel met de internationale “Blue Heart campagne”. Met deze campagne wil men ook alle eerstehulpverleners in het domein van mensenhandel bedanken. In ons land werd het centraal meldpunt voor mensenhandel gelanceerd.

    Gepubliceerd op