Nieuws

 • ​​​​​​​Bij de begrotingsopmaak 2023-2024 heeft de Federale Regering beslist om te besparen op het tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking. Zodoende voorziet het koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking nu in een reeks maatregelen op het vlak van de uitkeringen, die (behoudens uitzondering) van toepassing zijn op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 februari 2023.

  Gepubliceerd op

 • ​​​​​​​In 2020 kreeg de arbeidsmarkt een ongekende schok te verwerken: de coronacrisis. In 2021 zagen we een verrassende terugkeer naar "normaliteit" - met zelfs nog een nijpendere krapte op de arbeidsmarkt dan voor 2020, en enkele effecten die toch hardnekkig bleken.

  Gepubliceerd op

 • ​​​​​​​Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden, die vervolgens worden geïmplementeerd via sectorale cao’s. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren, worden erin opgenomen. Dit vierde verslag over het sectoraal sociaal overleg, zoals we dit als Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen opvolgen, bekijkt de onderhandelingsperiode 2021-22.

  Gepubliceerd op

 • Cijfer van de maand: 11% indexering in januari voor ongeveer een derde van de werknemers in de privésector

  In januari 2023 zal zo ongeveer een derde van de werknemers in de privésector een loonindexering van om en bij de 11% ontvangen. Dit is de grootste conventionele loonstijging in decennia.

  Meer info over het cijfer van de maand
  11%