Nieuws

Cijfer van de maand: Genderloonkloof voor moeders meer dan 3 keer zo groot dan voor vrouwen zonder kinderen

Volgens het rapport over de loonkloof tussen mannen en vrouwen dat gepubliceerd werd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, liggen de gemiddelde lonen het laagst voor moeders en vaders met één kind.

Vaders met twee kinderen verdienen gemiddeld het meest, maar vrouwen verdienen gemiddeld het meest wanneer zij geen kinderen hebben. Tussen vrouwen en mannen zonder kinderen vinden we een zeer kleine loonkloof (1,5%).

Meer info over het cijfer van de maand
3 keer