Uitzonderingen op de verplichting om de uurroosters in het arbeidsreglement te vermelden

Op deze pagina

  • werken gerechtvaardigd door een onvoorziene noodzakelijkheid;
  • werken verricht om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval of een dringende herstelling aan machines of materieel;
  • werken van inventarissen en balansen;
  • werken waarvan de uitvoeringstijd niet kan bepaald worden;
  • werken met stoffen die zeer snel kunnen ontaarden;
  • werken uitgevoerd in ondernemingen voor scheepsherstelling en -onderhoud;
  • werken van vervoer, laden en lossen;
  • in geval van overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur in toepassing van vrijwillige overuren.

  N.B. : Indien de werkgever de melding van detachering heeft verricht LIMOSA, is hij vrijgesteld gedurende 12 maanden om het arbeidsreglement op te stellen zoals bepaald door de Belgische wetgeving. De werkgever moet in de melding van detachering LIMOSA, de wekelijkse arbeidsduur evenals de werkroosters mee te delen die van toepassing zullen zijn tijdens de detachering van werknemers in België.