Onderzoek door het inspectieteam

Op deze pagina

    Het inspectieteam onderzoekt het ongeval en waakt erover dat de exploitant de noodzakelijke corrigerende acties neemt en alle nodige maatregelen treft, inclusief deze op middellange en lange termijn. Het inspectieteam zorgt tevens voor aanbevelingen voor toekomstige preventieve maatregelen.

    Het inspectieteam rapporteert aan de Europese Commissie die zware ongevallen die tevens beantwoorden aan de kwantitatieve criteria van bijlage 5 van het samenwerkingsakkoord. Deze zware ongevallen worden (anoniem) opgenomen in het Major Accident Reporting System (MARS). Dit is een databank die de Europese Commissie heeft ontwikkeld waarin ze de informatie opneemt die de lidstaten bij een zwaar ongeval rapporteren. Om de lessen getrokken uit zware ongevallen zo breed mogelijk kenbaar te maken en om de kennis en techniek op het vlak van de preventie en de beperking van de gevolgen continu te vergroten en te optimaliseren, is de informatie ook publiek toegankelijk op de website van e-mars.