Kennisgeving en veiligheidsrapport

Op deze pagina

    Het samenwerkingsakkoord bevat voor de exploitant twee rapportageverplichtingen.

    De kennisgeving is verplicht voor elke Seveso-inrichting en kan het best omschreven worden als een aanmelding als Seveso-inrichting met beperkte informatie over de inrichting en haar omgeving.

    Het veiligheidsrapport is enkel verplicht voor hogedrempelinrichtingen. Het is een uitloper van de algemene aantoonplicht en levert tevens informatie voor het extern noodplan en voor ruimtelijke ordening.