Maatregelen te nemen door de overheid

Op deze pagina

    De maatregelen die genomen kunnen worden om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken situeren zich in de eerste plaats en in grote mate binnen de Sevesobedrijven.

    De gevolgen van zware chemische ongevallen kunnen zich in bepaalde gevallen ook uitstrekken buiten de terreingrenzen van een bedrijf. Een bedrijf heeft uiteraard geen bevoegdheid om maatregelen te treffen buiten zijn terrein en het is dus aan de overheid om schadebeperkende maatregelen te nemen die buiten de Sevesobedrijven worden geïmplementeerd.

    Deze maatregelen zijn:

    Ruimtelijke ordening houdt in wezen verband met het borgen van de nodige afstand tussen de gevarenbronnen en de mogelijke externe schadedragers (mens, milieu, infrastructuur,...).

    De voornaamste doelstelling van de externe noodplanning is om in geval van een uitbraak van gevaarlijke stoffen of van een explosie in een Sevesobedrijf de schade voor de mens, het milieu en goederen te beperken.