Toepassingsgebied: hoge- en lagedrempelinrichtingen

Op deze pagina

  Het samenwerkingsakkoord is enkel van toepassing op een specifieke groep van bedrijven: de zogenaamde "Sevesobedrijven". Binnen de groep van Sevesobedrijven maakt men nog het onderscheid tussen hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen.

  De Sevesostatus van een bedrijf is dus één van de volgende mogelijkheden:

  • hogedrempelinrichting
  • lagedrempelinrichting
  • niet-onderworpen

  Om de Sevesostatus te bepalen moet een werkwijze gevolgd worden. Men gaat eerst na of de stoffen die aanwezig zijn in het bedrijf beschouwd worden als gevaarlijke stoffen volgens het samenwerkingsakkoord. Wat precies verstaan wordt onder "aanwezigheid van gevaarlijke stoffen" wordt in het samenwerkingsakkoord gedefinieerd. De hoeveelheden van die aanwezige Sevesostoffen worden dan vergeleken met de drempelwaarden die in het samenwerkingsakkoord zijn opgenomen.

  Een aantal sectoren en activiteiten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied, ongeacht de aard en de hoeveelheid van gevaarlijke stoffen aanwezig.