Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out

Op deze pagina

    Tussen 1 juni en 31 juli 2019 konden werkgevers uit de privésector of paritaire comités een subsidieaanvraag indienen voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out die maximaal 1 jaar duren. 

    Als gevolg van de COVID-19-pandemie besliste de Nationale Arbeidsraad om de aanvragers van deze in 2020 lopende projecten de mogelijkheid te geven om een verlenging te vragen voor de uitvoering van hun project.

    Daarnaast beslisten de sociale partners binnen de NAR ook om in 2020 geen nieuwe projecten voor de primaire preventie van burn-out te subsidiëren en dus geen nieuwe cyclus te lanceren voor 2020. De nadruk wordt gelegd op de opvolging en evaluatie van de projecten opgestart in 2018 en 2019.

    Meer informatie is beschikbaar op de website van de NAR: http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-burnout.htm.