De documenten van het preventiebeleid

Op deze pagina

    De resultaten van de risicoanalyse a priori en de daaruit voortvloeiende preventiemaatregelen worden opgenomen in het globaal preventieplan.

    Wanneer er gedurende een bepaald jaar in de onderneming een specifieke actie zal gebeuren rond psychosociale risico’s op het werk worden deze gegevens ook opgenomen in het jaarlijks actieplan.

    Na de jaarlijkse evaluatie kan het globaal preventieplan, net zoals het jaarlijks actieplan aangepast worden.

    Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk maakt het mogelijk een overzicht te bekomen van de getroffen collectieve preventiemaatregelen, het aantal verzoeken tot risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie, de verschillende vormen van interventie en de feiten opgenomen in het register van feiten van derden.

    Daarom moeten de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst de nodige anonieme gegevens verstrekken opdat deze dit jaarverslag zou kunnen aanvullen.