Keuze van de actiemogelijkheden

Op deze pagina

  Interne procedure of vordering bij de arbeidsrechtbank

  Het is belangrijk de nadruk te leggen op de voordelen van het gebruik van de interne procedure (vooraleer men een gerechtelijke procedure aanvat):

  • Op het vlak van het resultaat: er kunnen intern oplossingen gevonden worden voor het probleem terwijl de rechter anders de vordering zonder twijfel ongegrond verklaard zou hebben.
  • Op relationeel vlak: in rechte optreden tegen een werkgever of een andere werknemer kan tot gevolg hebben dat de verhouding tussen hen verhardt of zelfs onmogelijk wordt.
  • Op het vlak van preventie: intern gebeurt er een reflectie over de oorzaken van de feiten die zich voordoen en over de maatregelen die in de onderneming kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen.
  • Op het vlak van de kosten: de interne procedure brengt geen kosten met zich mee voor de werknemer.
  • Op het vlak van de bewijslast: de interne procedure geeft aan de werknemer de mogelijkheid meer elementen te verzamelen die nadien het begin van het bewijs van de feiten in het kader van de gerechtelijke procedure kunnen leveren.

  Wanneer de werknemer rechtstreeks een rechtsvordering bij de arbeidsrechtbank instelt, zonder een beroep te doen op de interne procedure (terwijl deze procedure bestaat en wettig kan worden toegepast) kan de rechter aan deze werknemer bevelen eerst de interne procedure te doorlopen. De gerechtelijke procedure wordt dan geschorst totdat de werkgever zijn beslissing met betrekking tot de maatregelen die hij zal nemen meedeelt. Dit is ten laatste twee maanden nadat de werkgever het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten heeft ontvangen.

  Klacht bij de arbeidsauditeur of klacht bij de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk

  De werknemer moet er zich bewust van zijn dat wanneer hij een klacht neerlegt bij de politie of bij de arbeidsauditeur met de bedoeling strafvervolging in te stellen en om een gerechtelijk onderzoek te bekomen, de mogelijkheid om een beroep te doen op de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk feitelijk uitgesloten is.

  In dit geval wordt er een strafonderzoek geopend onder leiding van een magistraat, waardoor de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk gebonden wordt door het geheim van het onderzoek.