Voor werkgevers met geografisch verspreide of tijdelijke arbeidsplaatsen geldt een bijzondere regeling

Op deze pagina

    Voor werkgevers met geografisch verspreide of tijdelijke arbeidsplaatsen geldt een bijzondere regeling, omdat het in dat geval niet mogelijk is meteen/tegelijkertijd alle arbeidsplaatsen te bezoeken.

    • Voor het verkennend bedrijfsbezoek wordt een bezoek gebracht aan de hoofdzetel, aangevuld met een bezoek aan één of meerdere ‘types’ van arbeidsplaatsen die door de werkgever en zijn interne preventieadviseur geselecteerd worden, zodat de bedrijfsbezoeker een duidelijk en volledig beeld krijgt van de verschillende activiteiten van de onderneming, en de daaraan verbonden risico’s. Zo kan de bedrijfsbezoeker van een keten van horecazaken bv. een bezoek brengen aan een vestiging waar alleen take-out en levering gebeurt, maar ook aan een vestiging waar mensen kunnen eten.  
    • Tijdens de opeenvolgende periodieke bedrijfsbezoeken is het de bedoeling om ook andere arbeidsplaatsen (bv. de andere vestigingen) geleidelijk aan allemaal te bezoeken volgens een bezoekschema met een vooropgestelde timing, dat wordt bepaald in overleg met de werkgever en zijn interne preventieadviseur, en voor advies wordt voorgelegd aan het comité.

    Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de bedrijfsbezoeken beperkt blijven tot de hoofdzetel van het bedrijf, waar de relevante risico’s vaak niet eens aanwezig zijn, vooral wanneer het een administratieve hoofdzetel betreft.