Let op als de arbeidsplaats tegelijk een woonplaats is

Op deze pagina

  Als de arbeidsplaats tegelijkertijd een woonplaats is, moet de bedrijfsbezoeker extra voorzichtig zijn, ook bij het gebruik van foto’s.

  Dat is bv. het geval bij een bewoonde kamer in een rust- en verzorgingstehuis, een cel in een gevangenis, of wanneer het werk erin bestaat (huishoudelijke) taken te verrichten in de woning van een gebruiker (bv. dienstencheques, familiehulp, …).

  In die situaties, en in het bijzonder als er gebruik wordt gemaakt van fotografisch materiaal om de vaststellingen te onderbouwen, moet er uiteraard rekening worden gehouden met de onschendbaarheid van de woning en de bescherming van de privacy.

  Bedrijfsbezoeken beogen vooral een overzicht te krijgen van de verschillende risico’s die op een arbeidsplaats aanwezig zijn. In de meeste gevallen gaat het om arbeidsplaatsen waar meerdere werknemers werken, maar er zijn ook bijzondere ‘arbeidsplaatsen’ die tegelijkertijd een woonplaats uitmaken. Het is niet de bedoeling om systematisch bedrijfsbezoeken te gaan doen in privéwoningen, maar een ‘bedrijfsbezoek’ kan af en toe wel nodig of gewenst zijn om de typerisico’s in een privéwoning te kunnen beoordelen.

  In elk geval kan een ‘bedrijfsbezoek’ in een privéwoning alleen gebeuren met toestemming van de bewoner:

  • zo kan er bv. in de overeenkomst tussen werkgever en klant-gebruiker (bv. voor huishoudelijke thuishulp) worden bepaald dat er (op afspraak) een huisbezoek kan worden uitgevoerd om de risico’s voor de werknemer te beoordelen.
  • In een specifieke arbeidsomgeving zoals een RVT of een gevangenis, is het niet altijd nodig om bewoonde kamers of cellen te bezoeken, maar zou men bv. een lege kamer kunnen bekijken om na te gaan welk type risico’s er aanwezig zijn. Als er geen lege kamers of cellen zijn, of er zouden specifieke risico’s moeten worden bekeken in een bewoonde kamer of cel, kan dit uiteraard niet zonder de toestemming van de bewoner.

  Het gebruik van beeldmateriaal is overigens geen verplichting: de codex vermeldt dit omdat foto’s uiteraard wel de mogelijkheid bieden om de vaststellingen die worden gedaan tijdens de rondgang voor de werkgever te verduidelijken en te concretiseren. Als men echter een bezoek brengt aan een arbeidsplaats die tegelijkertijd een woonplaats uitmaakt, dient hier uiteraard extra omzichtig mee te worden omgegaan, en dient ook hiervoor dus de toestemming van de bewoner te worden gevraagd. De Raad van State (advies nr. 69.437/1 van 24 juni 2021 ) bevestigde dat er geen bezwaar is tegen de voorgestelde regeling, omdat de bepalingen op zich geen recht inhouden om woningen of bewoonde ruimtes zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner te betreden, net zomin als zij een recht creëren op het maken van beeldmateriaal.