Verplichte minimumbijdragen voor prestaties van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die van toepassing zijn voor het jaar 2022

Op deze pagina

  De bedragen zoals bepaald in hoofdstuk III van boek II, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

  In de onderstaande tabel staan de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen bedoeld in artikel II.3-15, §1 van de codex:
   

  Tariefgroep 

  Werkgever met ≤ 5 werknemers 

  Werkgever van groep A, B, C+, C-, of D met > 5 werknemers 

  1

  39,98 EUR

  46,74 EUR

  2

  58 EUR

  68,14 EUR

  3

  72,08 EUR

  85,03 EUR

  4

  91,22 EUR

  107,55 EUR

  5

  106,99 EUR

  126,13 EUR


  Een preventie-eenheid, zoals bedoeld in artikel II.3-17, §1 van de codex, bedraagt 168,93 EUR. De prestaties in het kader van de opdrachten inzake risicobeheer, zoals bedoeld in artikel II.3-19, §1 van de codex worden aangerekend aan 129,51 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.

  De prestaties in het kader van de opdrachten inzake gezondheidstoezicht, zoals bedoeld in artikel II.3-19, §2 van de codex, worden aangerekend aan 87,31 EUR per prestatie of aan 129,51 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.