Wie krijgt het re-integratieplan of kan het inzien?

Op deze pagina

  • De werkgever moet aan de werknemer een exemplaar bezorgen van het (al dan niet aanvaarde) re-integratieplan (art. I.4-75, §2).
     
  • De werkgever moet het plan ook bezorgen aan de preventieadviseur-arbeidsarts (art. I.4-75, §2), die het toevoegt aan het gezondheidsdossier van de werknemer (art. I.4-75, §3).
     
  • De preventieadviseur-arbeidsarts maakt het re-integratieplan ook over aan de adviserend arts van het ziekenfonds (art. I.4-75, §3): deze moet weten of er een aanvaard plan is dat zal worden uitgevoerd, al dan niet binnen het kader van toegelaten arbeid, dan wel of het plan werd geweigerd.
     
  • Het re-integratieplan moet ook ter beschikking worden gehouden van de inspectie Toezicht op het welzijn op het werk (art. I.4-75, §2).