Wie krijgt het verslag van de werkgever of kan het inzien?

Op deze pagina

  • Het verslag moet door de werkgever worden bezorgd aan de werknemer, die het eventueel kan bekijken samen met een vertegenwoordiger van het comité of een vakbondsafgevaardigde (art. I.4-74, §4).
     
  • Het verslag moet ook worden overgemaakt aan de preventieadviseur-arbeidsarts (art. I.4-74, §4), die het toevoegt aan het gezondheidsdossier van de werknemer.
     
  • De preventieadviseur-arbeidsarts maakt het verslag ook over aan de adviserend arts van het ziekenfonds (art. I.4-75, §3).
     
  • Het verslag moet door de werkgever ter beschikking worden gehouden van de inspectie TWW (art. I.4-74, §4), die eventueel bij een werkgever alle verslagen en/of re-integratieplannen kan opvragen en bekijken. Wanneer deze niet aanwezig zijn, vormt dit een inbreuk op de welzijnsreglementering, wat kan leiden tot strafrechtelijke of administratieve geldboetes.