Uitbetaling van het loon van hand tot hand - sectoraal akkoord van kracht

Op deze pagina

    • Op 23 november 2016, hebben de sociale partners verenigd in de schoot van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel  – PC 324 – in het proces verbaal van de vergadering akte genomen van het sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan de in het proces-verbaal bepaalde werknemers, door sommige werkgevers die ressorteren onder dit Paritair Comité.