Uitbetaling van het loon van hand tot hand - sectoraal akkoord opgezegd

Op deze pagina

  • Op 9 november 2016 hebben de sociale partners vergaderd in de schoot van het Paritair Comité nr. 201 voor de Zelfstandige Kleinhandel akte genomen van de gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik volgend op de kennisgeving vanwege de Belgische Confederatie BBCI van het bestaan van een sectoraal gebruik betreffende de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan studenten tewerkgesteld in de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. 

   Bijgevolg zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze studenten niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf deze bekendmaking van de gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik – zijnde 28 januari 2017.

    
  • Op 16 november 2016 hebben de sociale partners vergaderd in de schoot van het Paritair Comité 302 voor het hotelbedrijf akte genomen van de gemotiveerde verwerping volgend op de kennisgeving vanwege de federatie "HORECA Vlaanderen" van het bestaan van een sectoraal gebruik betreffende de uitbetaling van het loon van hand tot hand tussen de werkgevers en de occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst) binnen dit paritair comité .

   Bijgevolg zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze occasionele werknemers niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf deze bekendmaking van de gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik – zijnde 2 februari 2017.