Uitbetaling op girale wijze

Op deze pagina

  Een uitbetaling in giraal geld, kan uitsluitend via één van de volgende betalingswijzen :

  • een postassignatie (schriftelijke betalingsopdracht die 3 maanden geldig is en aan de post opdraagt om een bepaalde som geld aan een persoon uit te betalen);
  • een circulaire cheque (schriftelijke betalingsopdracht die 3 maanden geldig is en aan de werknemer wordt verzonden of overhandigd, en die hij hetzij kan innen op het postkantoor, hetzij kan laten overschrijven op een rekening geopend bij een financiële instelling);
  • een overschrijving op een bankrekening;
  • een overschrijving op een postcheckrekening.

  Het loon dat op girale wijze wordt uitbetaald, wordt geacht te zijn ontvangen door de werknemer :   

  • de derde werkdag volgend op de datum die op de postassignatie is vermeld;
  • de derde werkdag volgend op de datum die op de circulaire cheque is vermeld wanneer hij ter post aan de werknemer wordt gezonden;
  • de eerste werkdag volgend op de datum waarop de circulaire cheque aan de werknemer is overhandigd;
  • de dag waarop de bankrekening of postcheckrekening van de werknemer gecrediteerd is.

  Bij de verbreking van de overeenkomst kan de werknemer van de werkgever eisen dat hij het nog verschuldigde loon betaalt door middel van een overschrijving op een bank- of postcheckrekening. De eventuele post- of bankkosten mogen niet worden afgetrokken van het loon.