Illegaal verblijf in België

Op deze pagina

    Wanneer de werkgever van een in België illegaal verblijvende onderdaan van een derde land in de onmogelijkheid verkeert om hem het nog verschuldigde loon te betalen van hand tot hand of op girale wijze (bijvoorbeeld, in geval van gedwongen terugkeer van de werknemer naar zijn land van oorsprong waarbij de werkgever noch zijn postadres noch zijn bank- of postchequerekening kent), is de werkgever ertoe gehouden om het nog verschuldigd loon te storten op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas.