Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen – algemene regeling

Op deze pagina

   

  Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen – algemene regeling 

   

  Activiteiten (1)    

  Minimumloon (2) 

  Referteperiode (3) 

  Effectieve toepassing van de algemene regeling   

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake de metaal-, machine- en elektrische bouw 

   

  BS 28/08/2013   

   (PC 111)   

  De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

   

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  Eén jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers heeft laten uitvoeren.

   

  Toepassing van de algemene regeling enkel in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 86.16 KB)). 

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren 

  BS 28/08/2013   

  (PC 118+119) 

    

  KB van 11/09/2013 tot wijziging van het KB van 17/08/2013 

  BS 19/09/2013   

  (PC 118+119)   

  De werken of diensten in de voedingsnijverheid of de handel in voedingswaren die zijn vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 17/08/2013

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  Eén jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers, heeft laten uitvoeren.

   

  Toepassing van de algemene regeling in geval rechtstreekse contractuele verhouding en eveneens in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 91.12 KB)). 

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde schoonmaakactiviteiten 

   

  BS 28/08/2013   

  (PC 121) 

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de schoonmaak.

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  - Voor de schoonmaakactiviteiten die geen werken in onroerende staat betreffen: één jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers, heeft laten uitvoeren.  

  - Voor de schoonmaakactiviteiten die werken in onroerende staat betreffen:  één jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers heeft laten uitvoeren.  

  - Voor de schoonmaakactiviteiten die geen werken in onroerende staat betreffen: toepassing van de algemene regeling in geval rechtstreekse contractuele verhouding en eveneens in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 91.12 KB)). 


   


   

  - Voor de schoonmaakactiviteiten die werken in onroerende staat betreffen:  toepassing van de algemene regeling enkel in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 86.16 KB)).   

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de bouwsector 

   

  BS 28/08/2013   

  (PC 124) 

  De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  Eén jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers heeft laten uitvoeren.

   

  Toepassing van de algemene regeling enkel in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 86.16 KB)). 

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten van stoffering en van houtbewerking 

   

  BS 28/08/2013  

  (PC 126) 

  De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

   

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  Eén jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers heeft laten uitvoeren.

   

  Toepassing van de algemene regeling enkel in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 86.16 KB)). 

  KB van 24/04/2014 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde transportactiviteiten  

   

  BS 06/05/2014  

  (PSC 140.03)  

  N.B ! 

   

  Dit koninklijk besluit werd vernietigd door het arrest van de Raad van State nr. 231.791 van 29 juni 2015 in de zaak A.212.949/XIV – 35.781 U.P.T.R tegen de Belgische Staat. 

   

     

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2, en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde landbouwactiviteiten 

   

  BS 28/08/2013    

  (PC 144) 

  De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de landbouw.

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  Eén jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers, heeft laten uitvoeren.

   

  Toepassing van de algemene regeling in geval rechtstreekse contractuele verhouding en eveneens in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 91.12 KB)). 

   

   

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde tuinbouwactiviteiten 

   

  BS 28/08/2013  

  (PC 145)   

  De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  Eén jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers, heeft laten uitvoeren.

   

  Toepassing van de algemene regeling in geval rechtstreekse contractuele verhouding en eveneens in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 91.12 KB)). 

   

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake elektriciteit 

   

  BS 28/08/2013   

  (PSC 149.01) 

  De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, en die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

   

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  Eén jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers heeft laten uitvoeren.

   

  Toepassing van de algemene regeling enkel in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 86.16 KB)).

  KB van 17/08/2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake bewaking en/of toezicht 

   

  BS 28/08/2013 

  (PC 317) 

  De werken of diensten die zijn vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

  Het loon waarop de werknemer recht heeft op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité of subcomité waaronder hij ressorteert.

  Eén jaar voorafgaand aan de kennisgeving bedoeld in artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken die de hoofdelijke aansprakelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via intermediaire aannemers of onderaannemers, heeft laten uitvoeren.

   

  Toepassing van de algemene regeling in geval rechtstreekse contractuele verhouding en eveneens in geval van onrechtstreekse onderaanneming (zie schema (PDF, 91.12 KB)). 

     

  (1) Bedoeld in artikel 35/1, §1, 1° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.  

  (2) Bedoeld in artikel 35/3, §3, tweede lid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.  

  (3) Bedoeld in artikel 35/3, §3, tweede lid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.