Werken en diensten in de voedingsnijverheid of de handel in voedingswaren

Op deze pagina

  Werken en diensten in de voedingsnijverheid of de handel in voedingswaren die opgesomd worden in bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2013

  Activiteiten waarop de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon van toepassing is: 

  Activiteiten in uitsnijderijen  

  Receptie grondstoffen, hulpgrondstoffen en verpakkingsmateriaal

  Hiermee wordt de ontvangst bedoeld van grondstoffen voor de productie van vers vlees in brede zin, d.i. bijvoorbeeld : verpakkingsgas (pre-mix), karkassen, vlees, organen en materiaal voor verpakking en etikettering.  

  Primaire opslag 

  Dit betreft de stockage van de gereceptioneerde producten zoals voorgeschreven door de leverancier (gedroogde, gekoelde of diepgevroren opslag). Deze opslag kan betrekking hebben op zowel verpakte als onverpakte producten.   

  Productie    

  Dit omvat alle behandelingen die te maken hebben met het voor consumptie of gebruiksklaar maken van vers vlees, organen en bijproducten van dierlijke oorsprong.
  Het uitbenen valt eveneens onder deze processtap. Met uitbenen wordt bedoeld zowel het verwijderen van been en kraakbeen als het verwijderen van pezen (voor zover van toepassing), het kantsnijden of het opsnijden, het verwijderen van overtollig vet en zwoerd.

  Finale opslag 

  Dit betreft de stockage van de gefabriceerde producten (gedroogde, gekoelde of diepgevroren opslag). Deze opslag kan betrekking hebben op zowel verpakte als onverpakte producten.

  Verpakken en etiketteren eindproduct 

  Onder verpakking wordt begrepen het voorzien van het geassembleerd onverpakt product van een omhulling die gericht is op het hygiënisch en veilig behandelen van het product in de verdere distributie. Het etiketteren is het product voorzien van een identificatielabel met de vereiste wettelijke en commerciële gegevens.  

  (Gekoelde) opslag en distributie (Logistiek)

  Dit omvat de opslag van het geëtiketteerd eindproduct in het bedrijf, het laden van de vrachtwagen en het vervoeren, met eigen vervoermiddelen, van dit product tot en met de aflevering aan de klant (die door het bedrijf zal gefactureerd worden) of aan de transporteur die de verdere distributie voor zijn rekening neemt.  

  Activiteiten in de vleesbereidingen en vleeswarenindustrie

  Receptie grondstoffen, hulpgrondstoffen en verpakkingsmateriaal 

  Hiermee wordt de ontvangst bedoeld van grondstoffen voor de productie van vleesbereidingen en vleesproducten in brede zin.

  Primaire opslag

  Dit betreft de stockage van de gereceptioneerde producten zoals voorgeschreven door de leverancier (gedroogde, gekoelde of diepgevroren opslag). Deze opslag kan betrekking hebben op zowel verpakte als onverpakte producten.  

  Grondstofvoorbereiding  

  Dit omvat alle behandelingen vooraleer het eigenlijke productieproces aanvangt.
  Verder valt het uitbenen eveneens onder deze processtap. Met uitbenen wordt bedoeld zowel het verwijderen van been en kraakbeen als het verwijderen van pezen (voor zover van toepassing), het kantsnijden of het opsnijden, het verwijderen van overtollig vet en zwoerd.

  Productie van (verse) vleesbereidingen 

  Dit omvat o.m. het malen, marineren, kruiden, paneren, opbinden, op stokjes steken of darm afvullen van vers vlees, enz. ..., alsook een combinatie van deze processen.

  Na de productie volgt, al naargelang het toegepaste productieproces, een fase van afkoeling en diepvriezen.  

  Productie van vleesproducten

  Dit omvat het verhitten of het drogen of fermenteren van de producten, alsook een combinatie van deze processen.
  Na de productie volgt, al naargelang het toegepaste productieproces, een fase van afkoeling, ontvormen en/of afwerking.

  Finale opslag 

  Dit betreft de stockage van de gefabriceerde producten (gedroogde, gekoelde of diepgevroren opslag). Deze opslag kan betrekking hebben op zowel verpakte als onverpakte producten. 

  Verpakken en etiketteren eindproduct 

  Onder verpakking wordt begrepen het voorzien van het geassembleerd onverpakt product van een omhulling (eventueel na slicing, vacuüm of begassen en sealen) die gericht is op het hygiënisch en veilig behandelen van het product in de verdere distributie.
  Het etiketteren is het product voorzien van een identificatielabel met de vereiste wettelijke en commerciële gegevens. 

  (Gekoelde) opslag en distributie (Logistiek)

  Dit omvat de opslag van het geëtiketteerd eindproduct in het bedrijf, het laden van de vrachtwagen en het vervoeren, met eigen vervoermiddelen, van dit product tot en met de aflevering aan de klant (die door het bedrijf zal gefactureerd worden) of aan de transporteur die de verdere distributie voor zijn rekening neemt.

  Activiteiten in slachthuizen van hoefdieren, gevogelte en konijnen  

  Receptie levende dieren, slachtingsaangifte, lossen en ante mortem keuring

  Hiermee wordt de ontvangst bedoeld van levende varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten, paardachtigen, pluimvee en konijnen. 

  Primaire opslag, wassen en ontsmetting veewagens en kisten 

  Dit betreft het tijdelijk verblijf van de aangevoerde dieren in een stal. Dit kan betrekking hebben op zowel goedgekeurde dieren, als dieren die in quarantaine worden geplaatst.
  Bij gevogelte of konijnen, waarbij de dieren in kratten worden aangevoerd, worden deze (eventueel via een rolband) onmiddellijk tot bij de slachtlijn gebracht waar de dieren worden aan opgehangen.
  De vrachtwagens en kratten waarmee de dieren werden aangevoerd begeven zich na het lossen naar de speciaal daarvoor ingerichte wasplaats, waar ze volgens de voorgeschreven procedure worden gewassen en ontsmet, alvorens het slachthuis te verlaten.

  Slachtingsproces (onreine deel) 

  Dit omvat alle behandelingen van het eigenlijke slachtproces i.c. het opdrijven naar de slachtplaats, de verdoving, het steken tot en met het poetsen van het karkas of het onthuiden/ontpluimen van het dier.

  Afwerking van het slachtingsproces (reine deel)

  Dit omvat alle handelingen (incl. de post mortem keuring) waarbij het geslachte dier wordt gescheiden in slachtafval (cat. 1-2-3), rode en witte organen, karkassen en delen daarvan. Vervolgens wordt overgegaan tot het stempelen en/of etiketteren, de weging en de classificatie.
  Tot deze handelingen behoren eveneens de behandeling en het zouten van de witte organen, bijvoorbeeld de natuurdarmen.

  Verpakken en etiketteren eindproduct (enkel bij gevogelte of konijnen)

  Onder verpakking wordt begrepen het voorzien van het geassembleerd onverpakt product van een omhulling die gericht is op het hygiënisch en veilig behandelen van het product in de verdere distributie.
  Het etiketteren is het product voorzien van een identificatielabel met de vereiste wettelijke en commerciële gegevens. 

  (Gekoelde) opslag en distributie (Logistiek)  

  Dit omvat de opslag van het geëtiketteerd eindproduct in een gekoelde opslagruimte tot de wettelijk voorgeschreven temperatuur (tussen 0-7 °C) wordt bereikt. Deze opslag kan betrekking hebben op zowel halve karkassen, kwartieren/delen daarvan, als bijproducten van dierlijke oorsprong.

  De distributie omvat het laden van de vrachtwagen en het vervoeren, met eigen vervoermiddelen, van dit product tot en met de aflevering aan de klant (die door het bedrijf zal gefactureerd worden) of aan de transporteur die de verdere distributie voor zijn rekening neemt.