Activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten in de bouwsector

Op deze pagina

  1. de werken of diensten die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de schoonmaak (PC 121),

   maar enkel wanneer deze werken of diensten niet beschouwd worden als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
    
  2. de werken of diensten in de voedingsnijverheid of de handel in voedingswaren die opgesomd worden in de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2013.
    
  3. de werken of diensten vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van :