Activiteiten in de bouwsector

Op deze pagina

   

  1. de werken of diensten die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité nr. 124 voor het bouwbedrijf (PDF, 19,9 kb)

    
  2. de werken of diensten die onder de bevoegdheid vallen van :    

  maar enkel wanneer deze werken of diensten beschouwd worden als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.    

  maar enkel wanneer deze werken of diensten beschouwd worden als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.     

  maar enkel wanneer deze werken of diensten beschouwd worden als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.   

  maar enkel wanneer deze werken of diensten beschouwd worden als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.