Webapplicatie

Op deze pagina

  Algemene informatie

  Net als bij de vorige sociale verkiezingen stelt de FOD Werkgelegenheid een webapplicatie ter beschikking van de ondernemingen. Deze webapplicatie laat de ondernemingen toe de wettelijk verplichte documenten en statistieken digitaal te versturen naar de FOD Werkgelegenheid en/of naar de representatieve werknemersorganisaties.

  De ondernemingen kunnen via de webapplicatie volgende verplichtingen nakomen:

  • het invullen van administratieve en statistische informatie bestemd voor de FOD Werkgelegenheid;
  • via elektronische mededeling, (pre)ëlectorale informatie verstrekken aan de verschillende werknemersorganisaties;
  • via elektronische mededeling van het proces-verbaal van de verkiezingen aan de verschillende werknemersorganisaties en aan de FOD Werkgelegenheid;
  • de kandidatenlijsten ingediend door de verschillende werknemersorganisaties digitaal (via download) ontvangen.

  De webapplicatie “sociale verkiezingen 2020” is toegankelijk via https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be.

  Voor de sociale verkiezingen van 2020 is er een kleine wijziging in de inlogprocedure. De toegang tot de webapplicatie is niet meer aan de hand van een dossiernummer en paswoord, maar via eID. Eenmaal ingelogd op de applicatie zal de persoon die verantwoordelijk is voor sociale verkiezingen binnen het bedrijf, het (de) dossier(s) kunnen claimen/aan zich toekennen. De dossiers kunnen gevonden worden door op naam, dossiernummer of kbo-nummer te zoeken. Eenmaal u uw dossiers hebt toegekend, kan u aan de slag met de verdere procedure van de sociale verkiezingen.

  U kan zelf via de applicatie nieuwe dossiers aanvragen, bv. wanneer u voor het eerst de verkiezingsprocedure voor een CPBW of OR moet opstarten.

  U kan hier de presentatie van de webapplicatie (PDF, 1.79 MB), gegeven op de infosessies van de FOD Werkgelegenheid, downloaden.  kan hier de presentatie van de webapplicatie, gegeven op de infosessies van de FOD Werkgelegenheid, downloaden.

  Ondervindt u problemen met de webapplicatie?

  U wordt hier geïnformeerd indien de webapplicatie wegens technische redenen niet toegankelijk is.

  U kan ons ook altijd telefonisch (02/233.43.00) en via mail (sociale.verkiezingen@werk.belgie.be ) verwittigen indien u problemen met de webapplicatie ondervindt.