Verkiezingskalender

Op deze pagina

  De kieskalender bij de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 na opschorting

  De opgeschorte verkiezingsprocedure wordt in elke onderneming hernomen op de 54ste dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat. In concreto betreft dit de zgn. nieuwe dag X+36. Aangezien de uitgestelde verkiezingsperiode loopt vanaf 16 november 2020, zal deze nieuwe dag X+36 in het algemeen ten vroegste plaats kunnen hebben vanaf 23 september 2020.

  De kieskalender, zoals deze binnen het oorspronkelijk aangeplakte bericht X werd bepaald, dient door de ondernemingsraad of het comité, of bij ontstentenis ervan, door de werkgever, te worden aangepast in functie van de nieuw bepaalde uitgestelde verkiezingsdatum.

  De nieuwe globale verkiezingskalender kan u hier raadplegen. (PDF, 129.61 KB)

  De kieskalender voor de opschorting van de procedure sociale verkiezingen

  U vindt hier de kalender (PDF, 151.54 KB) voor de ganse verkiezingsprocedure, namelijk van X-60 tot Y (150 dagen).

  Deze kalender laat toe om de verschillende data van de verkiezingsprocedure eigen aan de onderneming vast te stellen en dit in functie van de datum die uitgekozen werd om over te gaan tot de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers.