Nummers van de kandidatenlijsten na lottrekking

Op deze pagina

  Op de verkiezingsdag maakt de kiezer een keuze tussen verschillende kandidatenlijsten. Deze worden in de betrokken ondernemingen ingediend door de verschillende interprofessionele representatieve werknemersorganisaties (of hun volmachthouders) en ook, in geval van verkiezing van een ondernemingsraad, door de representatieve organisatie van kaderleden. De kandidatenlijsten van deze organisaties worden aan de kiezer aangeboden in een volgorde. Volgens de wet komt het aan de Minister van Werk toe een volgnummer toe te kennen aan de kandidatenlijsten ingediend door deze organisaties.

  Vrijdag 13 december vond dan ook op het kabinet van de Minister van Werk de lottrekking plaats van de nummers voor de kandidatenlijsten van de sociale verkiezingen 2020, in het bijzijn van de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties. Een onschuldige kinderhand trok de volgende nummers:

  ACLVB- CGSLB: 1

  ACV-CSC: 2

  ABVV-FGTB: 3

  NCK-CNC: 4.

  In het kader van een verkiezing van een ondernemingsraad, kunnen er tevens kandidaat-kaderleden worden voorgedragen via individuele lijsten namens een wettelijk bepaald minimum aantal kaderleden. Voor deze zgn. “huislijsten” dienen de betrokken kaderleden de werkgever te verzoeken om de toekenning van een volgnummer (in concreto vanaf nummer 5). Indien er meerdere aanvragen zijn, dient de werkgever eveneens een loting voor de toekenning van nummers aan deze huislijsten te organiseren.