Definitieve resultaten sociale verkiezingen 2016

Op deze pagina

    Zoals bij de vorige sociale verkiezingen is een begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACV, ACLVB), de representatieve organisatie van het kaderpersoneel (NCK), de representatieve werkgeversorganisatie (VBO), de Unie van de socialprofitondernemingen (UNISOC) en leden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, geregeld samengekomen tijdens en na de verkiezingsperiode van 9 tot 22 mei 2016.  

    Het begeleidingscomité heeft beslist om de resultaten van de sociale verkiezingen op 26 september 2016 te valideren om op die manier het maximum aan verbeterde resultaten te kunnen verwerken.  

    De in deze brochure verrekende resultaten dekken ongeveer 98% van de verwachte resultaten en hebben betrekking op 3722 procedures voor ondernemingsraden en 6953 procedures voor comités voor preventie en bescherming op het werk. Bij de 3722 procedures ondernemingsraden moeten nog eens 651 ondernemingsraden geteld worden, waar de verkozenen voor het comité de mandaten uitoefenen.