Brochure sociale verkiezingen 2020

De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de inspraakorganen binnen de ondernemingen vinden plaats van 11 mei 2020 tot 24 mei 2020.

De verkiezingsprocedure die eindigt met de daadwerkelijke verkiezingen beslaat een periode van 150 dagen en moet volgens strikte regels en termijnen worden doorlopen.

Deze brochure (PDF, 786.46 KB) verduidelijkt de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure en enkele bijhorende begrippen.

De link naar de webapplicatie sociale verkiezingen in de brochure zal actief zijn in de loop van de maand november 2019.  

Deze brochures zijn enkel digitaal beschikbaar.