Sociale balans

Op deze pagina

  De sociale balans werd ingevoerd door de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid. De ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening op te maken (waaronder ook enkele ondernemingen die niet verplicht zijn om hun jaarrekening openbaar te maken - meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België ’Jaarrekeningen’ wie moet neerleggen?) moeten een sociale balans opmaken en neerleggen bij de Nationale Bank.

  Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans integreerde de sociale balans in de jaarrekening en, meer specifiek, in de bijlage. Hieruit volgt dat de sociale balans een document is dat integraal deel uitmaakt van de jaarrekeningen van ondernemingen.

  De inhoud van de sociale balans wordt bepaald door het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen. De sociale balans bevat verschillende rubrieken, namelijk :

  • De rubrieken I en II betreffen respectievelijk de staat van de tewerkgestelde personen en het personeelsverloop tijdens het boekjaar; 
  • De rubriek III is gewijd aan opleidingsinitiatieven  

  Zodra de sociale balans deel uitmaakt van de jaarrekeningen van de onderneming, ontvangt de ondernemingsraad de informatie die vervat is in de sociale balans in het kader van zijn taak inzake de economische en financiële inlichtingen.

  Bovendien ontvangt de ondernemingsraad de inlichtingen betreffende de voordelen verbonden aan de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid op hetzelfde tijdstip als de jaarlijkse inlichtingen betreffende de werkgelegenheid (Trillium). Deze inlichtingen maakten, tot in 2008, integraal deel uit van de sociale balans.