Sociale bemiddeling

Op deze pagina

  Wat?

  De sociaal bemiddeling omvat de volgende opdrachten :

  • het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan;
  • het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten;
  • het bestendig contact houden met de beroepsorganisaties van de werkgevers en de werknemers en met de sociaal inspecteurs en controleurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • het opstellen van alle verslagen betreffende de sociale betrekkingen in een nijverheidssector of in een bepaalde onderneming;
  • desgevallend, het waarnemen van het voorzitterschap of ondervoorzitterschap van de paritaire comités en subcomités.

  Conflictbeheersing

  In geval van conflict en wanneer alle andere procedures in de schoot van de paritaire comités zijn vastgelopen, kan de voorzitter van het verzoeningsbureau,als sociaal bemiddelaar, een nieuwe poging ondernemen om de partijen nader tot elkaar te brengen.

  Hij kan in deze hoedanigheid optreden op verzoek van de partijen, op eigen initiatief of op aanwijzing van de Minister van Werk.

  De sociaal bemiddelaar zal trachten de onderlinge communicatie tussen partijen te verbeteren, "goede diensten" te verlenen en niet-bindende voorstellen te doen aan betrokken partijen, teneinde tot een oplossing komen te voor het geschil.

  Wie?

  Binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bestaat een Korps van sociaal bemiddelaars, die het voorzitter- en /of ondervoorzitterschap van de paritaire (sub)comités waarnemen.