Samenstelling van de paritaire comités (representatieve organisaties en aantal mandaten)

Hieronder vindt u, per paritair comité en subcomité, de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die erin zetelen, met hun gegevens en het aantal mandaten dat hen werd toegekend.

 U kan de samenstelling van een paritair comité of subcomité vinden via de zoekmotor (door te zoeken op het nummer of de benaming van het paritair comité of subcomité) of via de volledige lijst van de paritaire comités en subcomités.