Nieuwigheden over de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités

Op deze pagina

  Hierna vindt u de laatste berichten en koninklijke besluiten die in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn betreffende de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités en subcomités.

  Door te klikken op:

  • de onderstreepte datum, komt u terecht op de bladzijde van het Belgisch Staatsblad met de tekst van het bericht of het koninklijk besluit
  • het onderstreepte woord - Toelichting, wordt een korte toelichting weergegeven over de wijzigingen die zullen worden aangebracht aan het bevoegdheidsgebied van het betreffende paritair comité.

  Opmerking: het verschijnen van een bericht betreffende de oprichting of de wijziging van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité betekent niet dat het comité effectief wordt opgericht of gewijzigd; het gaat slechts om een eerste stap die de betrokken partijen de mogelijkheid biedt hun opmerkingen te formuleren.
  Een paritair comité of subcomité wordt pas werkelijk opgericht of gewijzigd vanaf de datum van inwerkingtreding van een koninklijk besluit waarbij het wordt opgericht of gewijzigd.

   

  Bericht van oprichting of wijziging van een paritair comité

  Wijzigingen

  Oprichtingen

  Opheffingen

   

  Koninklijke besluiten houdende oprichting of wijziging van een paritair comité of subcomité

  Wijzigingen

  /

  Oprichtingen

  • PSC 225.03 Paritair Subcomité voor de bedienden van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vrije universiteiten - Koninklijk besluit van 12 maart 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2024
  • PSC 225.04 Paritair Subcomité voor de bedienden van de door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde vrije universiteiten - Koninklijk besluit van 12 maart 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2024

  Opheffingen 

  /