Nieuwigheden over de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités

Op deze pagina

  Hierna vindt u de laatste berichten en koninklijke besluiten die in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn betreffende de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités en subcomités.

  Door te klikken op:

  • de onderstreepte datum, komt u terecht op de bladzijde van het Belgisch Staatsblad met de tekst van het bericht of het koninklijk besluit
  • het onderstreepte woord - Toelichting, wordt een korte toelichting weergegeven over de wijzigingen die zullen worden aangebracht aan het bevoegdheidsgebied van het betreffende paritair comité.

  Opmerking: het verschijnen van een bericht betreffende de oprichting of de wijziging van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité betekent niet dat het comité effectief wordt opgericht of gewijzigd; het gaat slechts om een eerste stap die de betrokken partijen de mogelijkheid biedt hun opmerkingen te formuleren.
  Een paritair comité of subcomité wordt pas werkelijk opgericht of gewijzigd vanaf de datum van inwerkingtreding van een koninklijk besluit waarbij het wordt opgericht of gewijzigd.

   

  Bericht van oprichting of wijziging van een paritair comité

  Wijzigingen

  Oprichtingen

  Opheffingen

   

  Koninklijke besluiten houdende oprichting of wijziging van een paritair comité of subcomité

  Wijzigingen

  • PC 211 Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel - Koninklijk Besluit van 12 maart 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2023 - Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023!
  • PC 226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek - Koninklijk Besluit van 12 maart 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2023 - Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023!
  • PC 132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken - Koninklijk Besluit van 11 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2023 - Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023!
  • PC 119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren - Koninklijk Besluit van 5 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2023
  • PC 310 Paritair Comité voor de banken - Koninklijk Besluit van 18 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2023 - Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023!

  Oprichtingen

  /

  Opheffingen 

  • PC 117 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel - Koninklijk Besluit van 12 maart 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2023 - Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023!
  • PC 309 Paritair Comité voor de beursvennootschappen - Koninklijk Besluit van 18 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2023 - Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023!