Bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités

Hieronder vindt u de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités en subcomités, dit zijn de gecoördineerde teksten die de verschillende sectoren omschrijven waartoe de werkgevers en de werknemers moeten behoren.  

U kan het bevoegdheidsgebied van een paritair comité of subcomité vinden via de zoekmotor (door te zoeken op het nummer of de benaming van het paritair comité of subcomité) of via de volledige lijst van de paritaire comités en subcomités.