Administratieve interpretaties van de bevoegdheid van de paritaire comités

Op deze pagina

  Administratieve interpretaties

  Hieronder vindt u niet-bindende administratieve interpretaties van de reglementering over de bevoegde paritaire comités.
  Deze interpretaties omvatten een beschrijving van een activiteit, de bevoegde en niet-bevoegde paritaire comités voor deze activiteit en de motivering van deze bevoegdheid.

  Opgelet! 

  Deze fiches zijn onderhevig aan evoluties ingevolge nieuwe elementen of wettelijke wijzigingen. Bovendien zijn dit slechts algemene interpretaties over activiteiten, die als basis kunnen dienen voor de bepaling van een paritair comité, maar zij vervangen geen onderzoek over de reële activiteit van een werkgever en de bepaling van de bevoegde paritaire comités voor deze werkgever.


  Nieuwigheden

  U vindt hierna de administratieve interpretaties die recent werden toegevoegd, gewijzigd of ingetrokken, met de datum van creatie/wijziging/intrekking.

  U kan deze fiches raadplegen via onderstaande alfabetische lijst of via het zoekscherm.  De ingetrokken fiches worden vervangen door een document dat de redenen van intrekking vermeldt.

  Nieuwe fiche op 09/07/2024: "Vakantiekampen".


  Lijst van administratieve interpretaties

  De interpretaties, in pdf-formaat, kunnen geraadpleegd worden via een alfabetische trefwoordenlijst van activiteiten.

  Zij kunnen ook geraadpleegd worden via een zoekscherm waarmee op een woord uit de tekst, op trefwoorden, op paritaire comités, op creatiedatum en op datum van laatste wijziging gezocht kan worden.