10 tips die helpen om een ondernemings-cao op te stellen

Op deze pagina

  Vermijd onnodige vertragingen bij de registratie van je ondernemings-cao. Dankzij deze 10 tips vermijd je alvast de meest voorkomende vormfouten!

  1. Gebruik de model-cao en de checklist

  Een aantal vermeldingen zijn verplicht voor elke cao. De model-cao (DOCX, 58.77 KB) is een invulmodel met enkele tips en tricks voor het opstellen van een cao. Met de checklist (DOCX, 55.95 KB) overloop je alle verplichte geldigheidsvereisten.

  2. Let op de nummering van de artikels en hoofdstukken

  Zorg dat de artikelnummering correct is. Indien de tekst is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken, geldt deze opmerking ook voor de nummering van de hoofdstukken.

  Een foute nummering geeft de indruk dat er eventueel delen van de cao ontbreken.

  3. Vermeld wie de cao ondertekent

  Het moet duidelijk zijn wie de cao ondertekent. De naam moet dus in de aanhef én bij de handtekeningen vermeld worden. Een handtekening “in opdracht” is dus niet toegelaten.

  4. Vermeld de functie van de ondertekenaars

  Het moet ook duidelijk zijn in welke functie de personen ondertekenen: HR-manager, vakbondssecretaris, … vergeet dit dus niet te vermelden in de aanhef van de cao.

  Let op bij vertegenwoordiging van de onderneming door een rechtspersoon. Hier moet ook de functie van die rechtspersoon t.o.v. de onderneming duidelijk zijn. Bijvoorbeeld: WASO NV, vertegenwoordigd door ECTS BVBA, gedelegeerd bestuurder van WASO NV, vertegenwoordigd door J. Janssens, zaakvoerder van ECTS BVBA.

  5. Tweetalige cao? Zorg dat beide versies hetzelfde zijn

  Moet je cao in zowel het Frans als het Nederlands neergelegd worden? Zorg er dan voor dat beide teksten inhoudelijk gelijkwaardig zijn en dat beide teksten ondertekend werden door dezelfde personen.

  Je legt een tweetalige cao neer als je onderneming in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd of vestigingen verspreid over meerdere taalgebieden heeft waarop de cao van toepassing is.

  6. Let op de handtekening

  Zorg ervoor dat de cao origineel ondertekend is. Dit kan enkel en alleen op volgende manieren:

  1. Alle handtekeningen zijn met balpen op papier gezet (geen kleurenkopie). De cao wordt met de post/in persoon neergelegd
  2. Alle handtekeningen werden met e-ID in een pdf gezet, gebruik het “signature” certificaat. De cao wordt via www.transfer.werk.belgie.be neergelegd. Lees na op de website van de e-ID hoe je correct digitaal kan ondertekenen.

  7. Vermeld het correcte KBO-nummer

  Vermeld het correcte KBO-nummer van de onderneming waarop de cao van toepassing is. De gegevens van de onderneming (naam en adres) moeten dezelfde zijn als de gegevens uit de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen).

  Als de cao van toepassing is op 1 of meerdere specifieke vestigingen, dan moeten die specifieke vestigingseenheidsnummers ook worden vermeld. Als de cao van toepassing is op de volledige onderneming, dan volstaat enkel het KBO-nummer.

  8. Geef de cao een duidelijke geldigheidsduur

  Het moet duidelijk zijn wanneer de cao start en eindigt. Alle mogelijkheden kan je terugvinden in de model-cao.

  9. Vergeet de datum niet

  De dag waarop de cao werd gesloten moet duidelijk zijn: de dag, de maand én het jaar moeten vermeld worden.

  10. Wijziging, verlenging of vervanging van een cao? Vermeld duidelijk dewelke!

  Als een cao een vorige cao wijzigt, verlengt of vervangt, moet duidelijk zijn welke die cao is. Het registratienummer en de datum van sluiten van die vorige cao moet worden vermeld. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het wijzigen, verlengen of vervangen van een cao.

   

  Bij twijfel: lees de uitgebreide informatie over ondernemingscao’s.

  Je vindt er meer informatie over het onderhandelen en afsluiten, over de neerlegging en de registratie en over de model-cao en de checklist geldigheidsvereisten.