Nieuwe en recent verbeterde cao's

Hieronder vindt u een overzicht van de recent gepubliceerde cao's, gerangschikt volgens de week waarin zij geregistreerd werden.  Door te klikken op een welbepaalde week kan u de overeenkomsten raadplegen die in die week geregistreerd werden.  De overeenkomsten blijven gedurende vier weken raadpleegbaar in deze rubriek.

Daarnaast worden eveneens de teksten weergegeven die in de vermelde periode verbeterd werden n.a.v. materiële fouten die optraden bij de redactie.

De nieuwe geregistreerde of verbeterde cao's kunnen ook onmiddellijk worden geraadpleegd via het zoekscherm: cao Zoeken.

De pdf-files bevatten de volledige Nederlandstalige en Franstalige teksten van de overeenkomsten.  Deze teksten worden na elkaar of naast elkaar getoond.