Continuarbeid wegens technische redenen

Op deze pagina

  Begrip  

  1. Met deze specifieke vorm van arbeidsorganisatie wordt afgeweken van de normale dagelijkse en wekelijkse grenzen van de arbeidsduur.

  2. Het betreft de ondernemingen waar het om technische redenen onmogelijk is om het werk dat 24u op 24 en 7 dagen op 7 moet voortgezet worden, wegens technische redenen te onderbreken

  3. In geval van continuarbeid wegens technische redenen worden de maximale arbeidsgrenzen

  • 12 uren per dag en 50 uren per week, of
    
  • 56 uren indien de arbeidsprestaties over 7 dagen per week zijn gespreid naar rata van 8 uren per dag;

  4. Zulke afwijking is rechtstreeks toegelaten door de wet, zonder voorafgaande toelating.


  Inhaalrust  

  Inhaalrust moet worden toegekend zodat de normale wekelijkse arbeidsduur (38 uren of deze vastgesteld door een collectieve arbeidsovereenkomst) gemiddeld gerespecteerd wordt over een referentieperiode.

  Deze referentieperiode bedraagt in beginsel een trimester.

  Overloon : nee